Ce este prevederea 3.5%?

Ce este prevederea 3.5%?

Prin intermediul prevederii 3.5% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze până la 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea.
Acest mecanism are o serie de avantaje pentru toate părţile implicate-cetăţeni, organizaţii şi stat:

  • este un mecanism democratic ce contribuie la transparenţa politicii fiscale şi bugetare
  • asistă organizaţiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluţiona diferite probleme sociale
  • le permite cetăţenilor să contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fără a genera însă un cost suplimentar pentru aceştia
  • degrevează bugetul de stat având în vedere că serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale sunt în general de calitate bună şi eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizaţiile neguvernamentale mobilizează resurse financiare din surse diverse şi multe implică munca voluntarilor
  • creează o legătura între stat, cetăţeni şi organizaţii contribuind astfel la dezvoltarea societăţii civile şi a capitalului social

Se creează un mecanism prin care un cetăţean poate decide modul în care sunt cheltuiţi 3.5% din impozitul său pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie neguvernamentală. A apărut astfel o formă de parteneriat între cetăţean, autorităţi fiscale şi sector ONG. Practic cetăţeanul spune statului modul în care vrea să fie cheltuită o parte din impozitul său.

ATENŢIE!
Această sumă nu reprezintă o sponsorizare, donaţie sau contribuţie ci este în esenţă o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental. Legea este considerată de mulţi ca fiind un sprijin indirect oferit de către stat sectorului non-profit sau un model de „filantropie de tranziţie” dată fiind aplicarea ei numai în ţările Europei Centrale şi de Est.

 Principii ale sistemului 3.5%

Pe baza experienţei de mai mulţi ani de funcţionare a acestui sistem, au fost stabilite o serie de principii pe care sistemul 3.5% trebuie să le respecte:
Confidenţialitatea relaţiei contribuabil – angajator:  are rolul de a proteja contribuabilul în situaţia în care doreşte să direcţioneze procentul său către organizaţii ale căror valori se afla în contradicţie cu valorile angajatorului.
(ex. un angajat al unei companii poluatoare doreşte să direcţioneze către o organizaţie de protecţia mediului). 
Confidenţialitatea relaţiei contribuabil - organizaţie:  are rolul de a proteja contribuabilul faţă de divulgarea unor informaţii personale (Nume, venit, adresă, loc de muncă) către organizaţia beneficiară fără acordul expres al contribuabilului..
Colectarea licită a fondurilor: are rolul de a evita apariţia unor mecanisme corupte sau care oferă contribuabilului o compensaţie financiară directă în schimbul direcţionării. În plus acest principiu trebuie să asigure faptul că aceste fonduri ajung la organizaţii reale, transparente şi eficiente şi nu la organizaţii fictive, inactive sau afiliate politic.
Perioada de pregătire suficientă:  având în vedere noutatea acestei metode este necesar ca atât contribuabilii, angajatorii şi organizaţiile neguvernamentale să dispună de o perioadă de timp în care să se poată familiariza cu conceptul de direcţionare a unui procent din impozit, ca organizaţiile să aibă timp să-şi pregătească campanile de informare şi angajatorii şi organele fiscale să-şi pregătească sistemele de administrare pentru obligaţiile care le revin.
Uşurinţa în utilizare pentru toţi actorii implicaţi:  contribuabil, organizaţii neguvernamentale, angajator, autorităţi competente.
Eficienta costurilor:  acest sistem trebuie să genereze costuri suplimentare cât mai mici pentru toate părţile implicate.
Transparenţa raportării:  trebuie să ofere tuturor actorilor implicaţi o serie de informaţii de bază: suma direcţionată, informaţii demografice de baza despre contribuabilii care au ales să folosească această facilitate, informaţii despre organizaţiile care au beneficiat de sume peste un anumit prag.

Legislaţie
În România prevederea 3.5% a fost inclusă în legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal. Textul legii referitor la prevederea 1% este următorul:
Articolul 84
Paragraf ul 2     Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3.5%  din impozitul pentru venitul anual datorat  pentru sponsorizarea entităţilor non-profit care se întemeiază şi funcţionează în conformitate cu legea
Legea 571 a fost modificată în decembrie 2004 prin Ordonanţa Guvernului 138/2004 publicată în Monitorul Oficial 1281/2004, Ordonanţă aprobată prin Legea 163 din 1 iunie 2005 care extinde eligibilitatea beneficierii de prevederea 2% la toate entităţile fără scop lucrativ care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea. 
Normele metodologice pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 56 din 20 ianuarie 2006. Este vorba de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 2017 din 29 decembrie 2005.