Calendarul evenimentelor anului 2014

 • 14/21 FEBRUARIE (vineri) - CARNAVALUL DOWN
 • 7/8 MARTIE (vineri/sâmbătă) – ZIUA FEMEILOR ŞI A MAMELOR
 • 21 MARTIE (vineri) – ZIUA MONDIALĂ A SINDROMULUI DOWN
 • 22 APRILIE - ZIUA PĂMÂNTULUI – GRĂDINĂRIT ŞI PLANTARE DE FLORI/POMI ÎN CURTEA INSTITUŢIEI – Proiect interinstituţional
 • 17/18 MAI – ZIUA MONDIALĂ A SPORTULUI – ACTIUNE DE PROMOVARE A SPORTULUI PRIN CAMPANIA „SĂ FACI SPORT, SĂ TRĂIEŞTI MAI SĂNĂTOS!“ - DEMONSTRAŢIE DE GIMNASTICĂ STRADALĂ – CROSS, ZUMBA, KANGOO, AEROBIC, TAI CHI, ÎNTRECERI DE ŢINUT MINGEA PE PICIOR, DE STAT ÎNTR-UN PICIOR, DE SĂRIT DE PE LOC, DE STAT ÎN “PITIC”, ETC.
 • 1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI – ACŢIUNE DE DESEN PE GARD ÎN CURTEA INSTITUŢIEI CU INVITAŢI “DRAWING ON THE FENCE”
 • IUNIE – WEEKEND FAMILIAL – IEŞIRE LA IARBĂ VERDE CU JOCURI ŞI ÎNTRECERI PE STADIONUL DINAMO SATU MARE
 • EXCURSIE LA ŞTARNDUL TERMAL DIN BOGHIŞ
 • 6 SEPTEMBRIE - ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA ASOCIAŢIA LANGDON DOWN TRANSILVANIA – EXPOZIŢIE DE CREAŢII ARTISTICE ŞI LUCRĂRI PLASTICE, PHOTOVOICE PE TEMA “VACANŢA MEA”
 • SEPTEMBRIE - EXCURSIE LA PARCUL ZOOLOGIC DIN NYIREGYHAZA, UNGARIA
 • 31 OCTOMBRIE – HALOWEEN PARTY LA CENTRU
 • 5 DECEMBRIE – A SOSIT MOŞ NICOLAE …
 • 12 DECEMBRIE - GALA DOWN DANCE DAY 2013 – EDITIA a III-a
 • 19 DECEMBRIE - MOS CRACIUN DOWN 2013
PARTICIPĂRI:
 • JOCURILE SPECIAL OLYMPICS RETEZAT
 • JOCURILE NAŢIONALE SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA
 • JOCURILE REGIONALE SPECIAL OLYMPICS
ACTIVITATI DE PARTENERIAT:
 • COLEGIUL NAŢIONAL ”DOAMNA STANCA”
 • COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII “ION I. C. BRĂTIANU” SATU MARE
 • COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA” SATU MARE
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” SATU MARE
 • GRĂDINIŢA GULIVER SATU MARE
 • GRĂDINIŢA NR. 24 SATU MARE
 • GRĂDINIŢA ”FLOARE DE LOTUS” ODOREU

Donaţii şi sponsorizări

Donatie, sponsorizare sau responsabilitate socială
- Donaţia este metoda clasică prin care o companie oferă sprijin financiar; poate să facă parte din strategia de responsabilitate socială a firmei sau să fie un gest caritabil izolat.
- Sponsorizarea este o altă metoda clasică de sprjin financiar, care aduce reclamă şi este scăzută din impozitul pe profit în limita a 0,3% din cifra de afaceri.
- Responsabilitatea socială corporatistă poate reprezenta suma unor donaţii şi sponsorizări cuprinse într-o strategie pe termen lung, dar poate lua şi alte forme: voluntariat, expertiză, servicii, care sunt oferite beneficiarilor treptat. Deşi presupune un efort mai mare, beneficiile în planul imaginii sunt considerabile.

Persoane juridice
20% din profit (3% din CA)
Persoanele juridice pot acorda donaţii şi sponsorizări conform Codului Fiscal şi a Legii nr. 32/1994. Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizările acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
- nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se înregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, în registrul de evidenţă fiscală, iar în contabilitate se înregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691), diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea, ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie conforme cu legea privind sponsorizarea.
Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se înregistrează în contabilitate, după cum urmează:
- 6582 "Donaţii şi subvenţii acordate" = 371 "Mărfuri"

DEDUCEREA TAXELOR PENTRU DONAŢII

Deducerea cheltuielilor pentru donaţii efectuate de persoane fizice şi juridice în România
Deducerile pentru contribuţii (pe persoane fizice sau juridice) către organizaţiile neguvernamentale sunt stabilite conform Legii sponsorizărilor prin intermediul căreia sunt afişate tipurile de sponsorizări care se încadrează ca deductibile (Legea 32/1994), şi conform Codului Fiscal, care impune anumite limite pe suma pe care un donator o poate deduce.
Sponsorizarea, conform legislaţiei din România, are loc în momentul în care cele 2 părţi sunt de acord asupra transferului la dreptul de proprietate asupra bunurilor materiale sau financiare pentru a sprijini activităţile non-profit.
Conform Legii 204/2001, publicată în Monitorul Oficial în iulie 2001 (aprobând Ordonanţa Guvernamentală 36/1998), următoarele entităţi sunt eligibile pentru a deveni beneficiari ai sponsorizărilor:
• orice organizaţie non-profit, în România, care desfăşoară activităţi ce promovează sportul; religia; cultura; arta; mediul înconjurător; cercetările ştiinţifice; caritatea; protecţia drepturilor omului; economia; sănătatea; serviciile sociale şi asistenţă socială; dezvoltarea comunitară şi socială; reprezentarea intereselor personale; menţinerea, restaurarea, conservarea şi valorizarea monumentelor istorice;
• orice autorităţi publice sau instituţii care se angajează în activităţile enumerate mai sus;
• emisiuni radio sau tv, cărţi sau alte publicaţii care au legătură cu activităţile enumerate mai sus;
• orice cetăţean al României care desfăşoară activităţi din domeniile enumerate şi care este recunoscută de o organizaţie neguvernamentală sau de o instituţie publică angajată în domeniul în care este căutată sponsorizarea.[Vezi legea 32/1994 modificată de Ordonanţa Guvernamentală 36/1998 şi de Legea nr. 204/2001].
Conform Legii Sponsorizării, un sponsor poate fi o companie de afaceri sau pur şi simplu un cetăţean. Codul Fiscal stabileşte cotele de deducere. O companie de afaceri care oferă sponsorizare conform Legii Sponsorizării poate deduce până la 0,3% din cifra de afaceri sau 20% din taxa pe profit, cea care este cea mai mică.
Persoanele pot hotărî ca 2% din impozitul anual să fie direcţionaţi către organizaţiile non-profit care funcţionează conform Ordonanţei Guvernamentale 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. [vezi Codul Fiscal 84(2) modificat de Ordonanţa guvernamentală 138/2004]. O persoană care primeşte venit comercial ca liber profesionist sau pentru drept de proprietate se poate încadra în deducerea de sponsorizare de până la 5% din taxe, în plus la cei 2% impozitul anual pe care el sau ea îi pot direcţiona către organizaţii neguvernamentale. [vezi Codul Fiscal 48(5) modificat prin Ordonanţa Guvernamentala 138/2004].

Oferiti o sansa copiilor cu Sindrom Down directionand 2% din impozit

2% conteaza!

Ca persoana fizica puteti directiona procentul de 2% din impozitul pe venit datorat pe anul anterior catre Asociatia Langdon Down Transilvania.

Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul 230 pe care apoi trebuie sa-l depuneti (sau trimite prin posta) la organul fiscal de domiciliu, pana in data de 15 mai 2014.

Va rugam asadar sa directionati un procent de pana la 2% din impozitul vostru pe venit, pentru sponsorizarea asociatiei noastre.

Aceasta donatie nu va costa nimic in plus. Impozitul pe salariu se vireaza oricum catre bugetul statului. Alegeti sa aveti controlul asupra celor 2% din acest impozit si sa sprijiniti o cauza importanta.

Cum puteti face acest lucru? Nimic mai simplu! Trebuie doar sa completati formularul 230:

 • numele si adresa
 • codul numeric personal
 • data si semnatura (nu uitati!)

Daruieste copiilor cu Sindromul Down cu 2% speranta pentru o viata normala!

 • 2% pentru a schimba viaţa copiilor şi tinerilor cu sindrom Down şi cu dizabilitate intelectuală
 • 2% pentru ca copiii şi tinerii cu sindrom Down şi cu dizabilitate intelectuală să aibă acces la servicii de calitate care să răspundă nevoilor lor

ASOCIAŢIA LANGDON DOWN TRANSILVANIA
CIF: 17876456
Cont bancar (IBAN): RO31BTRL03101205213087XX

 

Pentru a primi ajutor în completarea Formularului 230, faceţi click pe

Ce trebuie să faceţi?

Finantatori si parteneri


       PARTENERI


 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare prin Serviciul de Protecţie şi Asistenţă Socială Satu Mare
 Consiliul Judeţean Satu Mare prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare


       SUSŢINĂTORI


Fundaţia Hans Lindner Satu Mare
 Clubul Kiwanis Satu Mare


Retrospectiva 2010

Asociatia Langdon Down Transilvania

Ce este prevederea 3.5%?

Ce este prevederea 3.5%?

Prin intermediul prevederii 3.5% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze până la 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea.
Acest mecanism are o serie de avantaje pentru toate părţile implicate-cetăţeni, organizaţii şi stat:

 • este un mecanism democratic ce contribuie la transparenţa politicii fiscale şi bugetare
 • asistă organizaţiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluţiona diferite probleme sociale
 • le permite cetăţenilor să contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fără a genera însă un cost suplimentar pentru aceştia
 • degrevează bugetul de stat având în vedere că serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale sunt în general de calitate bună şi eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizaţiile neguvernamentale mobilizează resurse financiare din surse diverse şi multe implică munca voluntarilor
 • creează o legătura între stat, cetăţeni şi organizaţii contribuind astfel la dezvoltarea societăţii civile şi a capitalului social

Se creează un mecanism prin care un cetăţean poate decide modul în care sunt cheltuiţi 3.5% din impozitul său pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie neguvernamentală. A apărut astfel o formă de parteneriat între cetăţean, autorităţi fiscale şi sector ONG. Practic cetăţeanul spune statului modul în care vrea să fie cheltuită o parte din impozitul său.

ATENŢIE!
Această sumă nu reprezintă o sponsorizare, donaţie sau contribuţie ci este în esenţă o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental. Legea este considerată de mulţi ca fiind un sprijin indirect oferit de către stat sectorului non-profit sau un model de „filantropie de tranziţie” dată fiind aplicarea ei numai în ţările Europei Centrale şi de Est.

 Principii ale sistemului 3.5%

Pe baza experienţei de mai mulţi ani de funcţionare a acestui sistem, au fost stabilite o serie de principii pe care sistemul 3.5% trebuie să le respecte:
Confidenţialitatea relaţiei contribuabil – angajator:  are rolul de a proteja contribuabilul în situaţia în care doreşte să direcţioneze procentul său către organizaţii ale căror valori se afla în contradicţie cu valorile angajatorului.
(ex. un angajat al unei companii poluatoare doreşte să direcţioneze către o organizaţie de protecţia mediului). 
Confidenţialitatea relaţiei contribuabil - organizaţie:  are rolul de a proteja contribuabilul faţă de divulgarea unor informaţii personale (Nume, venit, adresă, loc de muncă) către organizaţia beneficiară fără acordul expres al contribuabilului..
Colectarea licită a fondurilor: are rolul de a evita apariţia unor mecanisme corupte sau care oferă contribuabilului o compensaţie financiară directă în schimbul direcţionării. În plus acest principiu trebuie să asigure faptul că aceste fonduri ajung la organizaţii reale, transparente şi eficiente şi nu la organizaţii fictive, inactive sau afiliate politic.
Perioada de pregătire suficientă:  având în vedere noutatea acestei metode este necesar ca atât contribuabilii, angajatorii şi organizaţiile neguvernamentale să dispună de o perioadă de timp în care să se poată familiariza cu conceptul de direcţionare a unui procent din impozit, ca organizaţiile să aibă timp să-şi pregătească campanile de informare şi angajatorii şi organele fiscale să-şi pregătească sistemele de administrare pentru obligaţiile care le revin.
Uşurinţa în utilizare pentru toţi actorii implicaţi:  contribuabil, organizaţii neguvernamentale, angajator, autorităţi competente.
Eficienta costurilor:  acest sistem trebuie să genereze costuri suplimentare cât mai mici pentru toate părţile implicate.
Transparenţa raportării:  trebuie să ofere tuturor actorilor implicaţi o serie de informaţii de bază: suma direcţionată, informaţii demografice de baza despre contribuabilii care au ales să folosească această facilitate, informaţii despre organizaţiile care au beneficiat de sume peste un anumit prag.

Legislaţie
În România prevederea 3.5% a fost inclusă în legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal. Textul legii referitor la prevederea 1% este următorul:
Articolul 84
Paragraf ul 2     Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3.5%  din impozitul pentru venitul anual datorat  pentru sponsorizarea entităţilor non-profit care se întemeiază şi funcţionează în conformitate cu legea
Legea 571 a fost modificată în decembrie 2004 prin Ordonanţa Guvernului 138/2004 publicată în Monitorul Oficial 1281/2004, Ordonanţă aprobată prin Legea 163 din 1 iunie 2005 care extinde eligibilitatea beneficierii de prevederea 2% la toate entităţile fără scop lucrativ care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea. 
Normele metodologice pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 56 din 20 ianuarie 2006. Este vorba de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 2017 din 29 decembrie 2005.