Asociaţia Langdon Down Transilvania

Scurt istoric

 

Asociaţia Langdon Down Transilvania este o organizaţie înfiinţată în anul 2005. Iniţiativa înfiinţării Asociaţiei Langdon Down Transilvania aparţine unor părinţi puternic motivaţi, părinţi ai unui copil cu sindrom Langdon Down, care şi-au propus să creeze o structură de sprijin superioară, cu alternative la soluţiile existente în prezent în acest domeniu în Municipiul Satu Mare.

  Misiune

 Misiunea Asociaţiei Langdon Down Transilvania - promovarea şi susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, în special a copiilor şi tinerilor cu sindrom Langdon Down, precum şi a celor cu dizabilitate intelectuală şi a familiilor lor, prin asigurarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim şi de a le oferi posibilitatea de a se integra într-o societate care să-i respecte şi să-i aprecieze.

 

Viziune

 

Viziunea ALDT este de a crea o societate în care persoanele aflate în dificultate sau persoanele cu dizabilitate să aibă sprijinul corespunzător din partea comunităţii, precum şi din partea instituţiilor şi organelor de specialitate, de a avea şanse egale pentru o viaţă echilibrată.

 

Ce dorim noi?

 

Asociaţia Langdon Down Transilvania  are ca scop prin programele şi activităţile sale, creşterea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor cu sindrom Langdon Down, precum şi a celor cu dizabilitate intelectuală, prin crearea şi derularea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim în vederea integrării lor sociale la un nivel cât mai ridicat.

 

Cine sunt beneficiarii noştri?

 

 • Copii şi tineri cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală.
 • Părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.
 • Comunitatea.

 

Obiectivele noastre

 

 • Integrarea în comunitate a persoanelor cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală.
 • Asigurarea unor activităţi de educaţie, recuperare, socializare, integrare / reintegrare socială şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă a persoanelor cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală.
 • Orientarea profesională a tinerilor cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală.
 • Asigurarea de sprijin şi consiliere părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.
 • Organizarea unor activităţi de schimbare a atitudinii sociale faţă de persoanele cu dizabilitate şi faţă de familiile lor.

 

Servicii oferite

 

 • Activităţi de recuperare şi integrare / reintegrare socială prin funcţionarea centrului de zi.
 • Activităţi educative prin funcţionarea unei grupe şcolare.
 • Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.
 • Asistenţă socială.
 • Activităţi de informare, consiliere şi suport acordat familiilor / reprezentanţilor legali.

 

Acţiuni

 

 • Promovarea intereselor şi drepturilor copiilor şi tinerilor cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală, precum şi a familiilor acestora.
 • Acţiuni de informare, sensibilizare şi implicare a comunităţii în procesul de integrare socială a persoanelor cu sindrom Langdon Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală.
 • Promovarea parteneriatelor sociale în domeniul recuperării şi integrării sociale a persoanelor cu sindrom Langdon Down, respectiv dizabilitate intelectuală.
 • Promovarea şi susţinerea programelor şi serviciilor oferite.