Deficienţă-incapacitate-handicap

DEFICIENŢĂ – INCAPACITATE - HANDICAP
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus următorul mod de a descrie noţiunea de handicap:

Deficienţa ( Impairment)
sau infirmitatea cuprinde orice pierdere, anomalie sau dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice, fiziologice, descriind tulburări la nivelul organismului (deficienţe ale membrelor, organelor, altor stucturi sau funcţii) Înseamnă că psihic sau corporal ceva lipseşte sau funcţionează deficitar.


Incapacitate (Disability) - înglobează orice restricţie, lipsă ori pierdere (rezultând dintr-o deficienţă) a capacităţii de a efectua o activitate în condiţii considerate ca normale pentru o fiinţă umană. Poate fi vorba de o deficienţă motrică, sau de o diminuare a auzului, etc. 

Handicap (Handicap)
este definit ca dezavantajul unei anumite persoane, ca urmare a unei deficienţe sau incapacităţi, care limitează sau impiedică satisfacerea totală sau parţială a sarcinilor considerate ca normale pentru ea (în funcţie de vârstă, sex, factori sociali, culturali).

Termenul de "handicap" desemnează rolul social al persoanei cu deficienţă sau incapacitate. Handicapul constă în piedicile pe care persoana le întâlneşte în societate. Apare în situaţia în care aceste persoane (fiind în contact cu mediul din imediata apropiere şi cu mediul ambiant în general) întâlnesc bariere fizice, culturale sau sociale care le împiedică accesul la diferite sisteme sociale aflate la dispoziţia celorlalţi cetăţeni. Unii factori sociali şi de mediu pot agrava sau atenua handicapul. De ex. O inteligenţă mai slabă devine un handicap într-o societate complicată ca a noastră. Într-o societate mai simplă, poate nu ar fi aşa… (integrare la şcoală).

Pentru a trăi în mod independent şi a participa activ la viaţa comunitară, persoanele cu nevoi speciale au nevoie de unele servicii de sprijin care să-i susţină, pentru a deveni utili societăţii şi autonomi în viaţa de zi cu zi. Serviciile de sprijin sunt direcţionate, în principal spre ajutorarea, reabilitarea persoanelor cu nevoi speciale. Serviciile de sprijin sunt asigurate prin intermediul unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.