Recuperare

Scopul activităţilor:

Asigurarea şansei unei vieţi cât mai autonome şi a valorificării potenţialităţilor lor proprii în vederea integrării lor sociale.

Activităţile specifice ale serviciului de recuperare:

 • activităţi de dezvoltare a unor atitudini şi comportamente relaţionale pozitive favorabile integrării în grupul de apartenenţă şi în comunitate;
 • activităţi de stimulare cognitivă, de formare şi exersare a abilităţilor psihomotrice generale, de educaţie grafo-plastică şi muzicală în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambiant;
 • activităţi de terapie logopedică în vederea corectării tulburărilor de limbaj;
 • activităţi de kinetoterapie în vederea dezvoltării motrice şi a corectării tulburărilor motrice şi/sau de postură;
 • activităţi de consiliere psihologică şi psihopedagogică asigurate atât beneficiarilor cât şi părinţilor/reprezentanţilor legali.

  Read more...

Integrare / Reintegrare socială

 

    Asociaţia Langdon Down Transilvania asigură funcţionarea unui Centru de Zi pentru copii şi adulţi cu sindrom Down şi dizabilitate intelectuală, şi oferirea în cadrul centrului a unor servicii sociale primare, specializate şi socio-medicale.

Scopul activităţilor de integrare/reintegrare socială:

Creşterea gradului de inserţie socială a copiilor şi adulţilor cu dizabilitate, a şanselor de integrare socială a lor în societate.

Read more...

Serviciile sociale ale asociaţiei langdon down transilvania

SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI LANGDON DOWN TRANSILVANIA

 1. 1. SERVICII PRIMARE
  1. CONSILIERE
   1. i.      Consiliere psihologică
   2. ii.      Consiliere de asistenţă socială
   3. iii.      Grup de sprijin pentru părinţi sau reprezentanţi legali
  2. PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE
   1. i.      Consiliere educaţională
   2. ii.      Clubul părinţilor
   3. iii.      Activităţi de petrecere a timpului liber

    Read more...