Prezentarea serviciilor sociale ale asociatiei

 

Motto:

„Fiecare persoană este importantă.

Nu contează la ce instrument cânţi -

Vioară, flaut, violoncel sau tobe - faci

Parte din marea orchestră a vieţii.”

 

SCURT ISTORIC

Asociaţia Langdon Down Transilvania este o organizaţie nonprofit înfiinţată şi înscrisă în registrul organizaţiilor şi asociaţiilor încă din anul 2005. S-a născut din iniţiativa unor părinţi, din nevoia de a asigura servicii care să răspundă nevoilor speciale ale persoanelor cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală, să răspundă nevoilor familiilor care au în grijă aceste persoane şi totodată să unească aceste familii aflate în dificultate, pentru o reprezentare şi apărare  mai eficientă a intereselor lor.

MISIUNE

Misiunea Asociaţiei Langdon Down Transilvania este promovarea şi susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, în special a persoanelor cu sindrom Down, precum şi a celor cu dizabilitate intelectuală şi a familiilor lor, prin asigurarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim şi de a le oferi posibilitatea de a se integra într-o societate care să-i respecte şi să-i aprecieze.

Prin toate activităţile, acţiunile şi programele noastre desfăşurate, am dori să atingem în comunitatea noastră un nivel al responsabilităţii sociale, la care şi persoanele cu dizabilitate să se simtă „o parte” a acestei comunităţi şi pe cât posibil „o parte utilă” (o persoană utilă a societăţii).

Activităţile care au ca obiective integrarea socială a persoanelor cu dizabilitate urmăresc:

 • pregătirea persoanelor cu dizabilitate pentru integrarea lor în comunitate;
 • pregătirea comunităţii pentru acceptarea integrării persoanelor cu dizabilitate;
 • pregătirea familiilor pentru depăşirea problemelor care se nasc din faptul că ei îngrijesc şi cresc o persoană cu dizabilitate.

VIZIUNE

Viziunea asociaţiei este de a crea o societate în care persoanele aflate în dificultate sau persoanele cu dizabilitate să aibă sprijinul corespunzător din partea comunităţii, precum şi din partea instituţiilor şi organelor de specialitate, de a avea şanse egale pentru o viaţă echilibrată.

SCOP

Asociaţia Langdon Down Transilvania  are ca scop prin programele şi activităţile sale, creşterea calităţii vieţii persoanelor cu sindrom Down, precum şi a celor cu dizabilitate intelectuală, prin crearea şi derularea unor servicii corespunzătoare care să răspundă cerinţelor şi nevoilor speciale ale acestei categorii de persoane.

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

Beneficiari direcţi

 • copii cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală;
 • tineri şi adulţi cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală;
 • părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

 

Beneficiari indirecţi

 • personalul de specialitate;
 • voluntarii asociaţiei;
 • comunitatea.

OBIECTIVE

 • integrarea în comunitate a persoanelor cu sindrom Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală;
 • asigurarea unor activităţi de educaţie, recuperare, socializare, integrare / reintegrare socială şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă a persoanelor cu sindrom Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală;
 • orientarea profesională a tinerilor cu sindrom Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală;
 • asigurarea de sprijin şi consiliere părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;
 • organizarea unor activităţi şi evenimente de schimbare a opiniei publice şi a atitudinii sociale a comunităţii faţă de persoanele cu dizabilitate şi faţă de familiile lor.

SERVICII ASIGURATE

 1. 1. SERVICII PRIMARE
  1. i.      Consiliere psihologică
  2. ii.      Consiliere de asistenţă socială
  3. iii.      Grup de sprijin pentru părinţi sau reprezentanţi legali
  4. i.      Consiliere educaţională
  5. ii.      Clubul părinţilor
  6. iii.      Activităţi de petrecere a timpului liber
  1. CONSILIERE
  1. PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE
 • Evenimente festive anuale sau ocazionale, serbări, spectacole, etc.
 • Tabere de vară
 • Excursii
 • Participarea la diferite spectacole/evenimente locale, naţionale, internaţionale

 

 1. 2. SERVICII SPECIALIZATE
  1. i.      Terapie ocupaţională
   1. Activităţi de însuşire a metodelor de realizare a unor produse (ţesut covoraşe cu război de ţesut, vopsit sticlă, turnat rame şi magneţi frigider din gips, turnat lumânări, confecţionat pungi cadou, felicitări, etc.)
   2. Autogospodărire (gătit, servirea mesei, spălat, călcat, curăţenie, cumpărături, grădinărit, etc.)
   3. ii.      Terapie psihomotrică
    1. Activităţi de formare şi exersare a abilităţilor psihomotrice generale: schema corporală, lateralitatea, orientarea, organizarea şi structurarea  spaţio-temporală, coordonarea motrică
    2. iii.      Kinetoterapie
     1. Terapii individuale şi de grup
     2. Consiliere de specialitate
     3. iv.      Terapie logopedică
      1. Terapii individuale şi de grup
      2. Consiliere de specialitate
      3. i.      Asigurarea activităţilor de centru cu caracter educaţional
      4. ii.      Asigurarea funcţionării în condiţii optime a grupelor şcolare de copii cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală în cadrul asociaţiei cuprinzând: activităţi educaţionale, terapie educaţională complexă şi integrată, terapii specifice şi de compensare, consiliere
      5. iii.      Abilitare socială, comunicare (educarea valorilor morale, a unui comportament adecvat în societate, etc.)
      6. iv.      Asigurarea unor activităţi de integrare/reintegrare socială prin proiecte personale, interinstituţionale, internaţionale, etc.
      7. v.      Formarea unor abilităţi de expresie artistică şi muzicală
      8. vi.      Educaţie pentru o viaţă sănătoasă prin desfăşurarea de activităţi sportive şi participarea la întreceri şi evenimente sportive
      9. vii.      Acces la programe şi proiecte extracurriculare
      10. i.      Activităţi de sprijin şi consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali (întâlniri periodice, forum deschis cu invitaţi) privind diverse aspecte ale vieţii în familie, comunitate şi societate a persoanelor cu dizabilitate
      11. ii.      Perfecţionarea continuă a personalului de specialitate (participări la conferinţe, seminarii şi cursuri de formare profesională, schimb de experienţă, etc.)
      12. iii.      Implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în activităţile şi programele asociaţiei şi formarea lor
      13. iv.      Publicaţii în presa locală a unor articole privind serviciile, activităţile şi acţiunile asociaţiei, publicarea altor materiale cu scopul formării unei atitudini sociale corespunzătoare faţă de persoanele cu nevoi speciale precum şi faţă de familiile acestora
      14. v.      Pregătirea unor materiale promoţionale (pliante, broşuri) cu scop formativ şi informativ
  1. ÎNGRIJIRE, RECUPERARE, REABILITARE
  1. SUPORT, ASISTENŢĂ ŞI EDUCAŢIE SPECIALĂ
  1. FORMARE ŞI INFORMARE

 

 1. 3. SERVICII SOCIO-MEDICALE
  1. i.       Activităţi de creştere a gradului de independenţă personală privind igiena personală
  2. i.      Activităţi de creştere a autonomiei personale
  3. i.      Asigurarea de proiecte, programe, activităţi şi acţiuni cu caracter de cunoaştere a mediului înconjurător.
  4. ii.      Activităţi de socializare, de integrare/reintegrare socială
  1. AJUTOR PENTRU IGIENA PERSONALĂ
  1. ÎMBRĂCAT-DEZBRĂCAT
  1. FACILITAREA DEPLASĂRII ÎN EXTERIOR
 • Vizitarea altor centre de servicii sociale
 • Vizite la instituţii educaţionale
 • Vizite la alte  instituţii publice (poliţie, spital, întreprinderi, etc.)

 

TIPURI DE SERVICII ACREDITATE

 • servicii de recuperare

 

Descrierea serviciilor de tip recuperare :

 1. activităţi de formare şi exersare a abilităţilor psihomotrice generale, prin terapie ocupaţională;
 2. activităţi de stimulare cognitivă, de educaţie plastică şi muzicală în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul înconjurător ;
 3. activităţi de kinetoterapie în vederea dezvoltării motrice şi a corectării tulburărilor motrice şi/sau de postură;
 4. activităţi de terapie logopedică în vederea corectării tulburărilor de limbaj;
 5. activităţi de consiliere psihologică;
 6. activităţi de asistenţă socială asigurate familiilor sau reprezentanţilor legali;
 7. activităţi de informare, consiliere şi suport acordate familiilor sau  reprezentanţilor legali.

Scopul serviciului de recuperare a persoanelor cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală este de a le asigura şansa unei vieţi cât mai autonome şi valorificarea potenţialităţilor lor proprii în vederea integrării lor sociale. Acesta presupune activităţi de intervenţie personalizate, desfăşurate în grup sau individual, cu obiective de cadru şi de referinţă stabilite.

 • integrare/reintegrare socială

 

Descrierea serviciilor de tip integrare/reintegrare socială :

 1. activităţi de analiză a procesului de integrare socială a persoanei cu dizabilitate;
 2. activităţi de integrare socială, de orientare a persoanei cu dizabilitate în ansamblul factorilor de mediu;
 3. activităţi de consiliere psihologică şi socială a persoanei cu dizabilitate;
 4. activităţi de consiliere psihologică şi socială a familiei privind integrarea socială a persoanei cu dizabilitate.

 

Activităţile sunt desfăşurate în grup sau individual având la bază planuri de intervenţie personalizate şi cu obiective de cadru şi de referinţă stabilite. Activităţile au ca scop promovarea incluziunii sociale a persoanei cu dizabilitate şi participarea în societate a acesteia. Centrul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membrii activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă. Totodată beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strânsă cu familia şi comunitatea.

Scopul activităţii: Identificarea nevoilor sociale ale persoanelor cu dizabilitate, a experienţelor pozitive care pot mări şansele de integrare socială a lor şi a necesităţilor de intervenţie a echipelor interdisciplinare.

 

 • servicii educaţionale prin funcţionarea în cadrul asociaţiei a unor grupe şcolare, în colaborare cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă - Satu Mare;

 

Descrierea activităţilor de tip educativ:

 1. activităţi educative după programă adaptată nevoilor şi capacităţilor copiilor;
 2. activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată;
 3. activităţi de terapie logopedică;
 4. proiecte de cooperare interinstituţionale;
 5. activităţi extracurriculare.

 

Învăţământul special este parte a învăţământului public. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi finalităţilor educaţiei. Pentru aceasta, aduce două elemente proprii, care-1 diferenţiază: “un alt fel de elev” precum şi un alt mod de “organizare” a acţiunii de învăţare, reabilitare, compensare, integrare, socializare şi recuperare.

În vederea atingerii obiectivelor educaţiei speciale, învăţământul special colaborează şi încearcă să-şi îmbogăţească această colaborare cu organisme, instituţii, organizaţii de stat sau neguvernamentale, agenţii sau asociaţii care se ocupă cu protecţia specială a copilului (elevului) cu deficienţe.

În cadrul Asociaţiei Langdon Down Transilvania, prin asigurarea funcţionării grupei şcolare se încearcă apărarea uneia dintre drepturile fundamentale ale copilului, respectiv acela de a fi susţinut în valorificarea maximală a propriilor capacităţi. Prin funcţionarea grupei şcolare în cadrul asigurat de către asociaţie, se urmăreşte apărarea drepturilor acestor copii şi a familiilor lor, dar şi accesul la  activităţi extracurriculare, precum şi valorificarea unui mai înalt obiectiv al educaţiei şi anume acela de educaţie pentru toţi şi pentru toată viaţa, prin continuitatea ce se urmăreşte a fi asigurate prin serviciile asociaţiei.

Educaţia specială reprezintă forma de educaţie adaptată şi destinată tuturor copiilor cu C.E.S. care nu reuşesc singuri (sau este puţin probabil că vor reuşi) să atingă, în cadrul învăţământului obişnuit - temporar sau pe toată durata şcolarităţii, un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii pentru un om activ, autonom şi independent. Considerăm că incluziunea în educaţie presupune:

 1. valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;
 2. îmbunătăţirea accesului tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă;
 3. înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o „Problemă” ce trebuie depăşită;
 4. recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate;
 5. evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor;
 6. creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea performanţelor;
 7. cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi;
 8. recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate.

 

Totodată dorim prin asigurarea cadrului de funcţionare a grupelor şcolare prin asociaţie:

 1. creşterea sprijinului necesar acordat copilului, pentru a putea depăşi dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul adaptării sociale;
 2. recunoaşterea necesităţilor educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţământului;
 3. asigurarea educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi caracteristicilor unei anumite deficienţe de învăţare;
 4. asigurarea intervenţiei specifice (prin reabilitare/recuperare).

 

DESCRIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU

Programele şi activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi al Asociaţiei Langdon Down Transilvania sunt planificate, conduse şi urmărite de către o echipă de specialişti formată din psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali şi pedagogi. În cadrul centrului, în urma unor evaluări periodice efectuate de către personalul de specialitate, sunt întocmite planurile de intervenţie personalizate în funcţie de nevoile speciale şi nivelul de dezvoltare al fiecărui beneficiar. Specialiştii centrului asigură, pentru fiecare beneficiar aflat in evidenţa sa, evaluarea competenţelor, deprinderilor, aptitudinilor, potenţialului şi a deficitelor în dezvoltare, utilizând instrumente adecvate. Echipa interdisciplinară asigură analiza rezultatelor evaluărilor, stabilirea priorităţilor de intervenţie şi întocmirea unui plan de intervenţie personalizat. Elaborarea şi implementarea planului de intervenţie constituie parte integrantă a planului de servicii.

Desfăşurarea tuturor acestor tipuri de activităţi, începând de la evaluare, elaborare planuri, implementare, consiliere, etc. presupun din partea membrilor echipei interdisciplinare o colaborare intensă şi o activitate complexă ce trebuie să se bazeze pe competenţe profesionale, pe aptitudini şi atitudini corespunzătoare statutului lor de specialişti.

Unul dintre sarcinile prioritare ale echipei interdisciplinare îl reprezintă medierea şi asistarea procesului de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu sindrom Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală. Se urmăreşte realizarea acesteia la două nivele, şi anume: la nivel de macrogrup (sistemul social) şi microgrup (persoana). Indicatorii sistemului social care determină nivelul integrării sociale sunt: accesibilitatea, sănătatea, protecţia socială, informarea, contextul familial, viaţa asociativă, educaţia şi piaţa muncii, iar cele personale: calitatea vieţii, sănătatea, participarea socială, educaţia, viaţa de familie, integrarea profesională, timpul liber şi satisfacţia personală. Astfel participarea la evenimente, vizite, expoziţii, excursii, etc. au ca obiectiv principal incluziunea socială a persoanei cu dizabilitate, formarea deprinderilor de viaţă independentă, dar şi cu efect asupra sistemului social prin promovarea pozitivă a imaginii persoanei cu dizabilităţi în comunitate, prevenirea abandonului familial, a discriminării beneficiarilor şi a familiilor acestora, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale.

Psihologul centrului asigură testarea şi stabilirea diagnosticului copiilor şi tinerilor şi participă la elaborarea planurilor de intervenţie. În cadrul centrului psihologul asigură consilierea personalului privind modul de abordare a problemelor legate de beneficiari. Totodată are ca sarcină informarea, cunoaşterea şi consilierea individuală şi de grup a copiilor şi tinerilor cu dizabilitate, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice.

Consilierea familiilor la cererea acestora sau în diferite momente de criză, constituie element de bază ale muncii psihologului cu familia. Psihologul urmăreşte formarea şi funcţionarea unor grupe de sprijin pentru părinţi, cu scopul de a putea asigura modele de bună practică, de a utiliza resurse proprii de sprijin şi de a susţine ideea autoreprezentării şi apărării intereselor proprii. Scopul acestora este de a preveni segregarea, maltratarea sau abandonarea copilului sau tânărului cu dizabilitate.

Psihologul are de asemenea ca sarcini: elaborarea documentaţiei necesare fiecărui copil şi tânăr, de a participa activ la întrunirile echipei interdisciplinare şi de a întocmi anual un raport privind activitatea proprie.

Examinarea psihologică a beneficiarului cuprinde:

 • anamneza psihologică şi developmentală;
 • observaţia beneficiarului în diferite circumstanţe şi situaţii de relaţionare interpersonală;
 • testarea psihologică prin aplicarea de baterii de teste speciale în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare generală şi/sau pe anumite domenii sau privind anumite abilităţi, coeficientului de inteligenţă, existenţei unor situaţii de risc în dezvoltare etc.;
 • întocmirea documentaţiei de specialitate;
 • recomandări de specialitate;
 • informarea, consilierea şi îndrumarea aparţinătorilor.

Psihopedagogul contribuie împreună cu psihologul şi asistentul social la stabilirea diagnosticului fiecărui copil şi tânăr în parte şi stabilesc planul de intervenţie personalizat. Realizează activităţile terapeutice de grup şi individuale ţinând cont de cele fixate în planurile de intervenţie şi în timpul desfăşurării activităţilor urmăreşte să asigure cerinţe şi sarcini diferenţiate pe nivele de dezvoltare, de aptitudini, de deprinderi şi de comportament. Ca membru al echipei interdisciplinare participă la elaborarea şi întocmirea documentaţiilor necesare. Psihopedagogul informează familiile despre rezultatele evaluărilor şi recomandările terapeutice, şi totodată asigură consilierea familiei privind formarea şi dezvoltarea unor capacităţi, aptitudini şi comportamente care permit copilului sau tânărului o cât mai mare autonomie personală şi deprinderi de viaţă individuală. Psihopedagogul se preocupă de asigurarea condiţiilor necesare recuperării psihopedagogice şi se asigură de securitatea copiilor şi tinerilor pe perioada desfăşurării activităţilor.

Asistentul social al centrului efectuează investigaţii sociale amănunţite la familiile copiilor şi tinerilor beneficiari ai centrului şi elaborează anchetele sociale pe baza analizei mediului microsocial. În cadrul centrului răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor  excursii, festivităţi, etc. Asistentul social susţine, sfătuieşte şi îndrumă familia în problemele juridice şi administrative legate de existenţa copilului sau tânărului cu dizabilităţi şi de asemenea sprijină familia în echilibrarea problemelor financiare. În activitatea sa utilizează diferite metode şi instrumente sociologice de evaluare, de colectare şi de prelucrare a datelor. Asistentul social analizează problematica familiilor şi asigură consilierea lor, colaborează cu alţi factori educativi sau cu alte instituţii care pot contribui la dezvoltarea copilului sau tânărului. Asistentul social este membru al echipei interdisciplinare şi participă constructiv la şedinţele de lucru în echipă, în vederea elaborării unor programe de reabilitare, educaţionale, ocupaţionale şi de recreere sau pentru stabilirea unui diagnostic precis.

Metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice rezidă în diferitele programe derulate, vizând aspecte de recuperare, terapie ocupaţională, integrare / reintegrare socială, socializare şi petrecere a timpului liber, suport acordat familiilor care au în grijă persoane cu dizabilităţi, precum şi de mediatizare, la nivelul opiniei publice a problemelor cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale şi totodată eliminarea prejudecăţilor existente la nivelul membrilor comunităţii.

Mijloacele utilizate în atingerea obiectivelor constau îndeosebi în mijloace specifice psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei şi asistenţei sociale. Personalul de specialitate implicat în evaluare, utilizează un set de instrumente de lucru specifice domeniilor lor şi sunt alese astfel încât să permită şi evaluarea în dinamică a nivelului achiziţiilor pe parcursul implementării planului de intervenţie personalizat în mod periodic. Familia beneficiarului devine şi ea parte integrantă a implementării planului de intervenţie, deoarece familia la rândul ei este nu numai informat cu privire la rezultatele evaluărilor, dar li se cere şi o colaborare şi sprijin privind aplicarea unor măsuri de intervenţie eficientă. În toate serviciile şi activităţile desfăşurate se asigură confidenţialitatea datelor beneficiarilor şi respectarea normelor deontologice şi etice.

Activităţilede centru se desfăşoară atât în grup mare cât şi în grupuri mici, în funcţie de tipul activităţii şi de nivelul de dezvoltare al copilului sau tânărului implicat, pe nivele de aptitudini şi capacităţi individuale. Numărul mare de beneficiari şi caracterul eterogen al grupelor de activitate privind vârsta, gradul de handicap şi problematica de caz, face ca echipa de specialişti să dea dovadă de profesionalism, de flexibilitate şi creativitate în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Eficienţa echipei şi a calităţii serviciilor oferite de către centru se măsoară şi prin chestionare de satisfacţie completate de către părinţi/reprezentanţi legali ai beneficiarilor. Un alt indicator al eficienţei procesului de intervenţie îl reprezintă progresele înregistrate cu ocazia reevaluării beneficiarilor.

În cadrul centrului, specialiştii sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe. Formarea continuă urmăreşte cu prioritate obţinerea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi în folosirea instrumentelor de evaluare, identificarea şi recunoaşterea deficienţelor care pot apare în implementarea planurilor de intervenţie personalizate, precum şi în luarea deciziilor şi a măsurilor necesare soluţionării diferitelor probleme. Instruirea permanentă şi formarea profesională continuă constituie un element important al politicii de personal al asociaţiei, şi în acelaşi timp o garanţie a creşterii calităţii serviciilor existente  şi lărgirii paletei serviciilor în funcţie de nevoile acestei categorii de persoane aflate în dificultate.

Parteneriatele, colaborările cu alte instituţii şi activitatea cu voluntari reprezintă la rândul lor mijloace de realizare a obiectivelor generale şi particulare propuse şi sunt condiţie a asigurării unui cadru corespunzător pentru o activitate eficientă.

 

ACŢIUNI

 • promovarea intereselor şi drepturilor copiilor şi tinerilor cu sindrom Down, respectiv cu dizabilitate intelectuală, precum şi a familiilor acestora;
 • acţiuni de informare, sensibilizare şi implicare a comunităţii în procesul de integrare socială a persoanelor cu dizabilitate;
 • promovarea parteneriatelor sociale în domeniul recuperării şi integrării sociale a persoanelor cu dizabilitate;
 • promovarea voluntariatului;
 • promovarea şi susţinerea programelor şi serviciilor sociale oferite.

 

RESURSE FINANCIARE

 • bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice;
 • donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 • contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ai reprezentanţilor lor legali;
 • contribuţii prin donarea celor 2% din impozitul pe venit;
 • proiecte de finanţare nerambursabile;
 • alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

RESURSE UMANE

 • Asociaţia Langdon Down Transilvania dispune de o structura de personal în concordanta cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetara şi cu normele legale în vigoare.
 • Structura de personal a Asociaţiei Langdon Down Transilvania corespunde din punct de vedere numeric şi al calificarii, normelor metodologice în domeniu.
 • Structura de personal este descrisa în organigrama asociaţiei. Aceasta precizeaza organizarea pe compartimente şi funcţii a personalului precum şi relatiile de coordonare/ suburdonare dintre acestea.
 • Serviciile sociale ale Asociaţiei Langdon Down Transilvania următoarele tipuri de personal: psiholog, psihopedagog, asistent social, contabil, îngrijitori, lucrător administrativ.

 

FACILITĂŢI

Asociaţia asigură beneficiarilor care frecventează centrul de zi, precum şi copiilor din grupele şcolare transportul zilnic de la domiciliul acestora la centru, precum şi la întoarcerea lor acasă. De asemenea asociaţia asigură tuturor beneficiarilor lui accesul liber la informaţiile ce privesc serviciile asigurate şi posibilitatea participării la toate programele şi acţiunile întreprinse în scopul atingerii obiectivelor şi a scopului pentru care a luat fiinţă.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR ŞI DOCUMENTELE NECESARE ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE

 • Sa detina certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
  • Documente necesare la dosar:

1. copie de pe actele de identitate ale părinţilor sau reprezentanţilor legali;

2. copie de pe certificatul de nastere/cartea de identitate al beneficiarului;

3. copie de pe documentul care atesta incadrarea în grad de handicap;

 • Se va întocmi un dosar cu documentele mai sus menţionate. La acestea se mai adaugă:
  • contractul de servicii sociale cu familia;
  • ancheta socială;
  • traseul instituţional
  • declaratie de incredintare
  • declaratie de acord mediatizare.
 • Consiliul Director al asociaţiei verifica documentele şi soluţionează dosarul in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii dosarului.
 • Beneficiarii sunt admisi dupa o evaluare de catre echipa multidisciplinara.
 • Solicitantii serviciilor vor fi admisi în limita locurilor disponibile şi numai daca acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului.

 

PROCEDURA PRIVIND SISTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Conditiile sistării serviciilor sociale sunt stipulate în Contractul cu familia.

 

PROCEDURA DE EFECTUARE A RECLAMAŢIILOR

Conform art. 26 şi art. 27 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Langdon Down Transilvania, al capitolului V. cu privire la Înregistrarea, medierea şi soluţionarea reclamaţiilor depuse de beneficiari, familiile sau susţinătorii legali ai acestora:

Art. 26. Beneficiarii, familiile sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. În cazul în care reclamaţiile se formulează verbal, coordonatorul de domeniu/coordonatorul de proiect sau după caz conducătorul instituţiei în cauză este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul Director. Reclamaţiile vor fi adresate Asociaţiei Langdon Down Transilvania direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. Reclamaţiile se vor depune la coordonatorul de proiect şi se vor înregistra într-un registru separat.

Art. 27 În cazul în care rezolvarea reclamaţiei nu este în competenţa coordonatorului de proiect, acesta va transmite reclamaţia şefului ierarhic superior. Informarea Conducerii Asociaţiei Langdon Down Transilvania este obligatorie în cazul oricărei reclamaţii. Persoana îndreptăţită are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea reclamaţiei. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, el poate să se adreseze în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Satu Mare, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE

ASOCIAŢIA LANGDON DOWN TRANSILVANIA

Sediu: RO - 440228, Satu Mare, str. Şantierului, nr. 9/A

Tel. mobil: 0040-745301890

Centru de zi: RO - 440098, Satu Mare, str. Crişan, nr. 31

Telefon: 0040-361806981

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web:www.downsatumare.ro