Serviciile sociale ale asociaţiei langdon down transilvania

SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI LANGDON DOWN TRANSILVANIA

 1. 1. SERVICII PRIMARE
  1. CONSILIERE
   1. i.      Consiliere psihologică
   2. ii.      Consiliere de asistenţă socială
   3. iii.      Grup de sprijin pentru părinţi sau reprezentanţi legali
  2. PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE
   1. i.      Consiliere educaţională
   2. ii.      Clubul părinţilor
   3. iii.      Activităţi de petrecere a timpului liber
 • Evenimente festive anuale sau ocazionale, serbări, spectacole, etc.
 • Tabere de vară
 • Excursii
 • Participarea la diferite spectacole/evenimente locale, naţionale, internaţionale

 

 1. 2. SERVICII SPECIALIZATE
  1. ÎNGRIJIRE, RECUPERARE, REABILITARE
   1. i.      Terapie ocupaţională
    1. Activităţi de însuşire a metodelor de realizare a unor produse (ţesut covoraşe cu război de ţesut, vopsit sticlă, turnat rame şi magneţi frigider din gips, turnat lumânări, confecţionat pungi cadou, felicitări, etc.)
    2. Autogospodărire (gătit, servirea mesei, spălat, călcat, curăţenie, cumpărături, grădinărit, etc.)
   2. ii.      Terapie psihomotrică
    1. Activităţi de formare şi exersare a abilităţilor psihomotrice generale: schema corporală, lateralitatea, orientarea, organizarea şi structurarea  spaţio-temporală, coordonarea motrică
   3. iii.      Kinetoterapie
    1. Terapii individuale şi de grup
    2. Consiliere de specialitate
   4. iv.      Terapie logopedică
    1. Terapii individuale şi de grup
    2. Consiliere de specialitate
  2. SUPORT, ASISTENŢĂ ŞI EDUCAŢIE SPECIALĂ
   1. i.      Asigurarea activităţilor de centru cu caracter educaţional
   2. ii.      Asigurarea funcţionării în condiţii optime a grupelor şcolare de copii cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală în cadrul asociaţiei cuprinzând: activităţi educaţionale, terapie educaţională complexă şi integrată, terapii specifice şi de compensare, consiliere
   3. iii.      Abilitare socială, comunicare (educarea valorilor morale, a unui comportament adecvat în societate, etc.)
   4. iv.      Asigurarea unor activităţi de integrare/reintegrare socială prin proiecte personale, interinstituţionale, internaţionale, etc.
   5. v.      Formarea unor abilităţi de expresie artistică şi muzicală
   6. vi.      Educaţie pentru o viaţă sănătoasă prin desfăşurarea de activităţi sportive şi participarea la întreceri şi evenimente sportive
   7. vii.      Acces la programe şi proiecte extracurriculare
  3. FORMARE ŞI INFORMARE
   1. i.      Activităţi de sprijin şi consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali (întâlniri periodice, forum deschis cu invitaţi) privind diverse aspecte ale vieţii în familie, comunitate şi societate a persoanelor cu dizabilitate
   2. ii.      Perfecţionarea continuă a personalului de specialitate (participări la conferinţe, seminarii şi cursuri de formare profesională, schimb de experienţă, etc.)
   3. iii.      Implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în activităţile şi programele asociaţiei şi formarea lor
   4. iv.      Publicaţii în presa locală a unor articole privind serviciile, activităţile şi acţiunile asociaţiei, publicarea altor materiale cu scopul formării unei atitudini sociale corespunzătoare faţă de persoanele cu nevoi speciale precum şi faţă de familiile acestora
   5. v.      Pregătirea unor materiale promoţionale (pliante, broşuri) cu scop formativ şi informativ

 

 1. 3. SERVICII SOCIO-MEDICALE
  1. AJUTOR PENTRU IGIENA PERSONALĂ
   1. i.       Activităţi de creştere a gradului de independenţă personală privind igiena personală
  2. ÎMBRĂCAT-DEZBRĂCAT
   1. i.      Activităţi de creştere a autonomiei personale
  3. FACILITAREA DEPLASĂRII ÎN EXTERIOR
   1. i.      Asigurarea de proiecte, programe, activităţi şi acţiuni cu caracter de cunoaştere a mediului înconjurător.
   2. ii.      Activităţi de socializare, de integrare/reintegrare socială
 • Vizitarea altor centre de servicii sociale
 • Vizite la instituţii educaţionale
 • Vizite la alte  instituţii publice (poliţie, spital, întreprinderi, etc.)