Glosar de termeni

GLOSAR DE TERMENI

A.    B.   C.   D.   E.   F.   H.   I.   L.   M.   N.   O.    P.    R.    S.    Ş.   U.   V.

A.
Accesibilitate – înlăturarea obstacolelor care împiedică mişcarea liberă în mediul ambiant şi accesibilizarea diverselor zone ale societăţii cum ar fi: spaţiile de locuit, instituţiile publice, serviciile de transport public, mijloacele de transport, străzile, mediul exterior etc. (O.U.G. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Read more...

Deficienţă-incapacitate-handicap

DEFICIENŢĂ – INCAPACITATE - HANDICAP
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus următorul mod de a descrie noţiunea de handicap:

Deficienţa ( Impairment)
sau infirmitatea cuprinde orice pierdere, anomalie sau dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice, fiziologice, descriind tulburări la nivelul organismului (deficienţe ale membrelor, organelor, altor stucturi sau funcţii) Înseamnă că psihic sau corporal ceva lipseşte sau funcţionează deficitar.

Read more...

Deficienţa mintală

Deficienţa mintală (DM) ce afectează 2-3% din populaţie este o problemă foarte importantă atât din punct de vedere medical, psihologic cât şi al individului şi al societăţii în general.DM se defineşte ca stare funcţională specială care apare în copilărie şi care se caracterizează prin valoarea scăzută a coeficientului de inteligenţă (IQ) şi limitarea funcţiilor adaptative. Reflectă relaţia între aşteptările mediului în care trăieşte şi posibilităţile individului. Stabilirea diagnosticului se face ţinînd cont de următoarle aspecte:

Read more...

Sindromul Down

CE ESTE SINDROMUL DOWN?

Sindromul Down reprezintă o afecţiune genetică (o afecţiune din naştere, care este prezentă la copil încă din momentul conceperii) cauzată de prezenţa unui cromozom suplimentar. Cromozomii sunt particule microscopice care sunt prezente in fiecare celulă din fiecare  ţesut al organismului. Ei poartă  planul tuturor caracteristicilor pe care le moştenim. Acest plan  este purtat sub forma unui mesaj codat prezent într-o substanţă chimică denumită ADN. Există 23 de perechi de cromozomi în fiecare celulă, 46 în total. O pereche se moşteneşte de la tată iar cealată de la mamă.

Read more...